درباره ما

خانه مهندسی کیفیت ،سلامت ، ایمنی و محیط زیست در قالب گروه تخصصی مهندسی سامان سنجش راد در سال 93 متشکل از کارشناسان متخصص و توانمند در زمینه های تخصصی از جمله مشاوره و اجرای سیستم های مدیریتی کیفیت و استقرار استاندارد ،مشاوره سيستم هاي  مرتبط با اصول HSE (سلامت،ایمنی و محیط زیست) و همچنین با آزمایشگاهی مجهز و مدرن روز در زمینه نمونه برداری و سنجش آلاینده های بهداشتی و زیست محیطی محیط های کاری و با پشتوانه ي 10 سال تجربه ي كاري در زمينه هاي فوق شروع به فعاليت نمود . اين شركت با بسیاری از سازمان هاي دولتي و خصوصي همكاري داشته است و با توجه به نیاز جامعه صنعتی کشور جهت بهبود فرآیند تولید سازمان و منابع انسانی متعهد گردید که رسالت خویش را به نحو احسن جهت ارتقاء وپیشبرد اهداف سازمان ها انجام دهد. 

سامان سنجش راد

خدمات گروه مهندسی کیفیت ،سلامت،ایمنی و محیط زیست

ISO9001

استاندارد ایزو 9001 را استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می نامند، بدین معنی که این استاندارد به دنبال ایجاد سیستمی است که کیفیت را در سراسر سازمان مدیریت کند.همانطور که می دانید، معنای مدیریت را برنامه ریزی، کنترل، هدایت و نظارت می دانند و در ایزو 9001 قرار است این اقدام ها با رویکرد کیفیت انجام شود.

از مواردی که در ایزو 9001 بسیار حائز اهمیت است، تفکر سیستمی و رویکرد فرآیند است. این استاندارد سازمان را در قالب یک سیستم می بیند و با نگاه فرآیندگرا به سازمان سعی می کند، ارتباط مطلوبی را بین واحدهای سازمان ها ایجاد کند تا علاوه بر بهبود ارتباطات سازمان و کیفیت این ارتباطات، بتوان محصول و خدمات بهتری را نیز به مشتری ارائه کرد.همچنین استاندارد ایزو 9001 با ایجاد الزاماتی در مستندسازی سازمان، سعی در ایجاد نظم می کند. لازم است سازمان ها فرآیندها و اقداماتی که بر رضایت مشتری و تولید محصول باکیفیت تاثیر می گذارد را مکتوب کند و برای آن روش های مشخصی را بنویسد تا سازمان بتواند محصولی با کیفیت یکسان تولید کند.

 

استاندارد HACCP و به دنبال آن استاندارد ISO 22000  استانداردهای اصولی هستند که برای هر شرکت به منظور تشخیص مخاطرات وابسته و نیز برای مدیریت موثر این مخاطرات حال ناشی از دیدگاه ایمنی مواد غذائی و یا به منظور ایجاد ارزش افزوده در شرکت، تدوین شده اند. گواهینامه این دو استاندارد، شرکت را از آزمایشات کنترل کیفی پرهزینه و زمان برگذشته به سمت تفکر پیشگیرانه سوق می دهد. این تفکر منجر می گردد تا شما با استقرار سیستمی نظامند بتوانید تمام جنبه های زنجیره غذائی را از خرید مواد اولیه تا محصولی که به دست مصرف کننده می رسانید ، پوشش دهید.ایزو 22000 یک استاندارد بین المللی است  که برای سازمان ها ازجمله کوچک و بزرگ و برای تمام تجارت های زنجیره غذایی  کاربرد دارد. از قبیل سازمان های فرآوری حبوبات، انبار غذا، تجهیزات فرآوری غذا، مواد بسته بندی، افزودنی های خوراکی و محتویات غذایی  کاربرد دارد.  

ISO14001

ایزو 14001به عنوان یک عنصر موثر و فعال در نظام مدیریت، عملکرد زیست محیطی سازمان را بهبود بخشیده، نظام مدیریت را منسجم و استاندارد کرده، اجرا و راهبری امور را هماهنگ ساخته، مدیران را با شیوه های حل مشکلات آشنا نموده و موانع ساختاری موجود را مشخص می سازد. این استاندارد انعطاف پذیر بوده و اجزای آن متناسب با ویژگیهای هر سازمان و نیز قوانین و شرایط محیط زیست هر کشور به شکل واقع گرایانه انتخاب می شود و با هدف برقراری نظام مدیریت زیست محیطی در نظام موجود در یک سازمان، شرکت و… استقرار می یابد، تا با روشی هدفمند و نظام مند، مشکلات و خطرات زیست محیطی مرتبط با فعالیتهای سازمان را در قسمتهای مختلف شناسایی و سپس به دسته بندی آنها بپردازد.

سیستم مدیریت یکپارچه

سیستم مدیریت یکپارچه یعنی اینکه چند سیستم مدیریت در یک سازمان را کنارهم بگذاریم وبا هم کنترل ومدیریت کنیم.تایید سیستم مدیریت يکپارچه (IMS (Integrated Management System نتيجه موفقيت مشتريان در اثبات انطباق سیستم های مديريت خود با الزامات استانداردهای مرجع بر اساس مقررات موسسات اعتبار دهنده بين المللی است.
برخی مزایای استقرار یکپارچه سیستمهای مدیریت کيفيت iso9001، سیستم مدیریت محيطزيست iso 14001و سیستم مديريت ایمنی و بهداشت حرفه ای  OHSAS 18001از قرار زیر است:
• کاهش زمان استقرار و تسريع در آمادگي سیستم برای مميزی و صدور گواهينامه
• کاهش هزینه های استقرار، ممیزی و نگهداری سیستم
• ايجاد يکنواختی در فعالیت زیر سیستم های مورد نياز
• تمرکز سازمان اداره کننده و مسئوليت مستقيم اداره و بهبود سیستم ها
• وجهه بهتر و نمايش استقرار حرفه ای تر سیستم مدیریت
• کاهش تعداد اجرای ممیزی ها در طول سال
فرآیند اجرای ممیزی IMS مشابه اجرای سایر ممیزی ها است

 

 

گروه  ما در کنار شما هست و خواهد ماند

هر آنچه نیاز دارید از قبلآ آماده میباشد پس منتظر نباشید

آموزش سیستم های مدیریت کیفیت و HSE

  • برگزاری دوره های آموزشی سیستم مدیریت کیفیت ایزو9001
  • برگزاری دوره های اموزشی مدیریتی HSE
  • برگزاری دوره های آموزشی ایمنی تخصصی
  • اعطاءمدارک معنبر بین المللی از QAL انگلستان و TUV cert آلمان

سنجش و نمونه برداری

اندازه گیری میزان آلاینده های محیط کار به روش گراویمتری با دستگاه پیشرفتهSKC ساخت انگلیس در یک شیفت کاری و به جهت تعیین میزان مواجهه فرد با گردو غبار برحسب میلیگرم بر مترمکعب با هدف پیشگیری از بیماریهای ریوی.

اندازه گیری گازها و بخارات فرآیندهای صنعتی با استفاده از سوربنت تیوب های جاذب ویژه و تعیین میزان غلظت آلاینده گازی و مواجهه فرد در یک شیفت کاری  با هدف پیشگیری از بیمارهای ریوی و مرگ ناشی از خفگی .

آنالیز سیلیس کریستالی موجود در خاک به جهت تشخیص غلظت آن درهوا

آنالیز گازها و بخارات شیمیایی موجود در هوا(بنزن ،تولوئن،اتیل بنزن،زایلین،آمونیاک،فرمالدئید،حلال های آلی)

نمونه برداری و انالیز فیوم های فلزی(سرب،قلع،کروم شش ظرفیتی و ...)

نمونه برداری و انالیز میست روغن های معدنی

اخذ و اعطاء استانداردهای ایزو

 اخذ و اعطاء گواهینامه استانداردهای آموزشی و استانداردهای مدیریتی کیفیت از شرکت معتبر و بین المللی QAL انگلستان و TUVcert آلمان با کد رهگیری

HSE-MS

سیستم مدیریت سلامت ،ایمنی و محیط زیست

با توسعه روز افزون و گرایش رو به رشد سازمان ها به استقرار سیستمهای مدیریت متناسب با اهداف سازمانی و بنا به خواست مشتریان و طرف های ذینفع خود، منطق استقرار همزمان چند سیستم مدیریتی به صورت فراگیر مورد اقبال قرار گرفت.در پاسخگويي به این خواست مشتریان، الگويي را برای مميزی همزمان بر اساس استانداردهای سیستم مدیریت کيفيت، سیستم مدیریت محيط زیست، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای  و بررسی و يکپارچگی این سیستم ها در حين مميزی ايجاد و ارائه نموده اند..